Toma La Calle Alicante: TENIM FOGUERA!!!!!

martes, 7 de junio de 2011

TENIM FOGUERA!!!!!


La Foguera Itinerant d'Alacant col·laborarà amb nosaltres, i nosaltres amb ells, durant aquestes festes. Així podrem compaginar de la millor manera les pròximes mobilitzacions amb la festa a la ciutat.

El monument que estan construint, a la manera tradicional (mobles vells, palès de fusta, teles, ...), anirà decorat fent menció als problemes que pateix la societat, i especialment amb els que han fet que la gent eixira al carrer aquests dies passats. I TOTS ELS QUE VINDRAN!

La foguera itinerant d'Alacant es caracteritza per haver sabut conjugar des de sempre una reivindicació de la foguera tradicional, d'unes festes no mercantilitzades, d'una festa del poble i per al poble, amb una crítica continuada any rere any de la situació política local. A més que és una FOGUERA AMB RODES que es passeja per tota la ciutat a espentes dels seus foguerers.

Aquest any molts dels seus membres han eixit al carrer a les diverses actuacions que això que diem "15M" ha protagonitzat. I, com no podia ser d'un altra manera, volien ajudar com millor poden i volen: amb la seua foguera. Així, per a la mobilització del dia 19J, esperem que pugem contar amb ella. Encara que això suposa un treball extra per als foguerers, que en principi, no la necessiten feta fins dos dies després. Haurem d'ajudar una miqueta per tenir-la preparada per a la mani.

Però això no acaba ací. Al següents dies podrem acompanyar-la per les "mascletaes" i les barraques. I a mi personalment, em servirà de guia per Les Fogueres d'Alacant.

Vos convidem a viure aquesta festa amb nosaltres.

Per unes festes crítiques i per al poble.

Per una Democràcia Real Ja.


(Traducción al castellano)

La Hoguera Itinerante de Alicante colaborará con nosotros, y nosotros con ellos, durante estas fiestas. Así podremos compaginar de la mejor manera las próximas movilizaciones con la fiesta de esta ciudad.

La decoración del monumento que se está construyendo, de manera tradicional (muebles viejos, palés de madera, telas, ...) hará referencia a los problemas que sufre la sociedad y especialmente a los que han hecho que la gente saliera a la calle en estos días. ¡Y LOS QUE QUEDAN POR VENIR!

La Hoguera Itinerante de Alicante se caracteriza por haber sabido conjugar desde siempre una reivindicación de la hoguera tradicional, de unas fiestas no mercantilizadas, de una fiesta del pueblo y para el pueblo, con una crítica continuada año tras año a la situación política local. Además es una HOGUERA CON RUEDAS que se pasea por toda la ciudad al empuje de sus "foguerers".

Este año muchos de sus miembros han salido a la calle y han participado en las diversas actuaciones protagonizadas por lo que llamamos el"15M". Y, como no podía ser de otra manera, querían ayudar como mejor pueden y quieren: con su hoguera. De este modo, para la movilización del día 19J, esperamos poder contar con ella. Aunque esto supone un trabajo extra para los "foguerers", que en principio, no necesitan tenerla acabada hasta dos días después. Tendremos que ayudar un poquito para tenerla preparada para la manifestación.

Pero esto no acaba aquí. Después podremos acompañarla por las "mascletás" y las barracas. Y a mí personalmente, me servirá de guía por Las Hogueras de Alicante.

Os invitamos a vivir esta fiesta con nosotros.

Por unas fiestas críticas y para el pueblo.

Por una Democracia Real Ya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario